EPISTEME Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury EPISTEME
home episteme@episteme.org.pl  
statut
władze
aktualności
czasopismo
wydawnictwo naukowe
Kameralny Zespół Wokalny "Collegium Palestrinae"
imprezy
 

Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury "EPISTEME" powstało w grudniu 2002 r. z inicjatywy środowisk akademickich krakowskich uczelni. Stowarzyszenie skupia ludzi kultury, nauki oraz wszystkie osoby, które wyrażą chęć przystąpienia do stowarzyszenia. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Krakowie.

Cele i formy działania Stowarzyszenia:- poznawanie, kultywowanie, upowszechnianie i ochrona dziedzictwa kulturowego, jako znaczącego czynnika tożsamości polskiej i europejskiej
- propagowanie koncepcji jedności europejskiej i budowania społeczeństwa obywatelskiego
- krzewienie i kultywowanie tradycji oraz osiągnięć naukowych i wychowawczych, i tym samym przyczynienie się do rozwoju kultury narodowej
- podejmowanie działań i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do ochrony dziedzictwa narodowego oraz pobudzanie inicjatywy społecznej w kierunku organizowania akcji ochrony zabytków jako dóbr kultury narodowej
-promowanie twórczości, dialogu kulturalnego, wzajemnego poznawania kultur i historii narodów Europy
- kreowanie nowych przedsięwzięć kulturalnych, w tym i o charakterze międzynarodowym, pozyskiwanie mecenatu dla młodych utalentowanych artystów oraz inicjowanie i wspieranie akcji dobroczynnych
- formułowanie strategii promocji i działalności informacyjnej o nauce i kulturze
- integracja osób związanych z kulturą i nauką
- upowszechnianie prorodzinnego systemu edukacji i kultury
- wspieranie i upowszechnianie tradycyjnych oraz nowych form aktywności społeczno - kulturalnej, stowarzyszeń kulturalnych, związków twórczych i innych organizacji społecznych
- wspomaganie i animacja kulturalna środowisk wiejskich
- prowadzenie publicznej działalności dydaktycznej w zakresie: religii, nauki, polityki, gospodarki, kultury i sztuki poprzez tworzenie ośrodków badawczych oraz organizowanie wykładów, odczytów, konferencji, seminariów, sesji naukowych, sympozjów, dyskusji, spotkań, szkoleń, kursów, wystaw, pokazów, imprez społeczno - kulturalnych, itp. przedsięwzięć
- czynne uczestnictwo członków i władz Stowarzyszenia w działalności naukowej, społecznej i kulturalnej
- inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz opracowywanie ekspertyz, ocen i analiz oraz projektów działalności kulturalnej

hosted by BG.net.pl